Chidziwitso choti mukupititsidwa ku tsamba lina losiyana ndi limene mumafuna
 Tsamba lapambuyo lija likukutumizani ku http://kilogame.net/robots.txt.

 Ngati simukufuna kupita ku tsamba limeneli,mukhoza  kubwerera ku tsamba lambuyo .