Chidziwitso choti mukupititsidwa ku tsamba lina losiyana ndi limene mumafuna
 Tsamba lapambuyo lija likukutumizani ku url yosagwira ntchito.

 Ngati simukufuna kupita ku tsamba limeneli,mukhoza ¬†kubwerera ku tsamba lambuyo¬†.